Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
EU 130Parthenon Frieze, East, E IV 24, Hermes, detailUnknown 1962  
thumb
EU 129Parthenon Frieze, East, E IV 25, 26, 27, Dionysus, Demeter and AresUnknown 1962  
thumb
EU 131Parthenon Frieze, East, E IV 25, Dionysus, detailUnknown 1962  
thumb
EU 132Parthenon Frieze, East, E IV 25, Dionysus, detailUnknown 1962  
 EU 234Parthenon Frieze, East, E IV 26, Demeter, detailUnknown 1962  
 EU 233Parthenon Frieze, East, E IV 27, Ares, detailUnknown 1962  
thumb
EU 133Parthenon Frieze, East, E V 28, 29, 30, 31, Iris, Hera and ZeusUnknown 1962  
thumb
EU 134Parthenon Frieze, East, E V 28, 29, 30, Iris, Hera and ZeusUnknown 1962